Česky

Politika ochrany osobních údajů je permanentním tématem, které se dynamicky vyvíjí, mění a adaptuje do života organizace.

Zajišťujeme pro vás trvalý soulad s nařízením GDPR prostřednictvím vzdělávání a poskytování informací o preventivních a nápravných opatřeních ke snížení rizika zneužití informací.

ČESKY  -  DEUTSCH  -  ENGLISH  -  POLSKI  -  SLOVENSKY