Slovensky

Politika ochrany osobných údajov je permanentnou témou, ktorá sa dynamicky vyvíja, mení a adaptuje do života organizácie.

Zastrešujeme pre vás trvalý súlad s nariadením GDPR prostredníctvom vzdelávania a poskytovania informácií o preventívnych a nápravných opatreniach na zníženie rizika zneužitia informácií.

ČESKY  -  DEUTSCH  -  ENGLISH  -  POLSKI  -  SLOVENSKY